Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

 

 1. Zakres niniejszej polityki prywatności.

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób obchodzimy się z danymi osobistymi użytkownika w odniesieniu do strony internetowej Centrum Szkolenia Biblijnego „PISTIS”/Keith Butler Ministries (KBM), funkcji interaktywnych, komunikacji elektronicznej i narzędzi komunikacji w odniesieniu do wszelkich oferowanych lub sprzedawanych przez użytkownika towarów lub usług dla organizacji religijnej KBM lub odwrotnie. Ponadto, niniejsza polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszelkich innych powiązanych z organizacją religijną KBM stron lub innych form elektronicznej mediacji, zawierających link do niniejszej polityki o ochronie prywatności, prowadzącą przez tę organizację lub jej subsydiów. Funkcje interaktywne strony internetowej KBM,  łączność elektroniczna, narzędzia komunikacji lub inne formy mediów  elektronicznych są określane jako «KBM Media».

 

Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

 1. Korzystanie z informacji uzyskanych od KBM.

 

KBM umożliwia odczytywanie i przeglądanie niektórych obrazów i materiałów (informacji KBM) na nośnikach KBM Media,  np. w celu zamawiania różnych produktów online.

 

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji KBM wyłącznie w celu zapoznania się z:

 

 • danymi osobowymi,  wykształceniem i inspiracjami;
 • korzystaniem z usług  KBM;
 • zamawianiem produktów w KBM (i/lub);
 • przekazywaniem darowizn online na rzecz KBM;

 

Użytkownik zgadza się z tym, że informacje KBM są i pozostaną wyłączną własnością KBM oraz, że nikt nie uzyska żadnych praw lub własności do innych informacji KBM niż wyżej wymienione ograniczone prawa użytkownika. Wszelki tekst, kod HTML, prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, obrazy, opracowania, logo lub inne materiały przedstawione na KBM Media pozostają wyłączną własnością KBM. Żadne prawa do takich materiałów lub własności nie są przekazywane użytkownikowi.

 

 1. Gromadzenie danych osobowych

 

Użytkownik może przeglądać KBM Media bez ujawniania nam swoich danych osobowych. Jeśli poda dla KBM swoje dane osobowe,  automatycznie nie jest już użytkownikiem anonimowym, ale tym samym wyraża zgodę na przesłanie i przechowywanie informacji o sobie na naszych serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Dane użytkownika zebrane za pośrednictwem nośników KBM mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, Europie lub w innych krajach, w których KBM lub jego oddziały, filie lub usługodawcy posiadają swoje obiekty. KBM może przekazywać zebrane informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe podmiotom powiązanym lub innym stronom trzecim poza granicami oraz z kraju lub jurysdykcji użytkownika do innych krajów lub jurysdykcji na całym świecie. Jeśli użytkownik znajduje się w krajach Unii Europejskiej lub w innych regionach, w których obowiązują przepisy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych,  ale które w pewnych kwestiach mogą różnić się od przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, to wtedy nie będziemy przekazywać informacji, w tym danych osobowych, do kraju i jurysdykcji, które nie mają takich samych przepisów o ochronie danych, jak jurysdykcja użytkownika.

 

 1. Dane osobowe.

KBM nie będzie wypożyczać ani sprzedawać danych osobowych użytkownika innym osobom. Możemy przechowywać dane osobowe w miejscach, na które KBM nie ma bezpośredniego wpływu, na przykład na serwerach lub w bazach danych,  znajdujących się w pobliżu dostawców usług hostingowych. Wszelkie dane osobowe,  które użytkownik zdecyduje się podać do publicznej wiadomości na naszych stronach oraz umieszczane komentarze na naszej stronie blogowej będą dostępne i widoczne dla wszystkich. Jeśli użytkownik usunie informacje, które podał do wiadomości publicznej na naszych stronach,  to ich kopie mogą pozostać widoczne w pamięci podręcznej i zarchiwizowane na naszych stronach, jeśli inni użytkownicy skopiowali lub zapisali te informacje.

           

2) Informacje nie umożliwiające identyfikację osobową.

Możemy udostępniać zainteresowanym stronom trzecim informacje nie umożliwiające identyfikację osobową (anonimowe dane dotyczące użytkownika, strony odsyłające/wyjściowe i adresy URL, typy platform, liczba kliknięć itp.). Informacje nie umożliwiające identyfikację osobową mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

 

 

Możemy zbierać i przechowywać dane osobowe,  takie jak:

 

 1. adresy e-mail, adresy zamieszkania,  dane kontaktowe, osobista prezentacja, numery kard kredytowych lub rachunków bankowych;

 

 1. informacje o transakcjach oparte na działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej, tj. zakupy produktów i treści związane z kontem użytkownika;

 

 

 1. informacje o wysyłkach, fakturach oraz niezbędne dane osobowe, jakie podaje użytkownik przy zakupie lub wysyłce artykułu;

 

 1. treści korespondencji przesyłanych przez użytkownika do nas lub od nas do użytkownika, komentarze, ogłoszenia lub sporne treści użytkownika do nas;

 

 

 1. inne informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, usług, treści lub reklamy, informacje o komputerze i połączeniu, statystyki dotyczące przeglądania stron internetowych, ruchu do i ze strony internetowej KBM, dane reklamowe, adresy IP oraz standardowe informacje o dzienniku internetowym;

 

 1. dodatkowe informacje, które prosimy o przesłanie w celu uwierzytelnienia się lub jeśli uważamy, że użytkownik narusza zasady naszej strony internetowej, tj. dane osobowe, wcześniejsze rozliczenie, weryfikacja adresu lub udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania online w celu weryfikacji tożsamości;

 

 

 1. informacje od innych firm, takie jak dane demograficzne i nawigacyjne;

 

 1. inne dodatkowe informacje od stron trzecich, takie jak przeprowadzenie, w razie potrzeby, kontroli karty bankowej użytkownika;

 

 

 1. przy rejestracji na kurs online,  przy zamówieniu czy zakupie produktu dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

 

 

 1. Brak spamu.

 

Na stronie internetowej KBM Media użytkownik nie znajdzie spamu lub innych nieautoryzowanych treści. Osobiście skanujemy, filtrujemy lub/i usuwamy wiadomości w celu sprawdzenia lub wyeliminowania spamu, wirusów, ataków phishingowych i innych złośliwych działań lub zakazanych treści.

 

 

 1. Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika.

 

Głównym powodem, dla którego gromadzimy dane osobowe użytkownika, jest sprawna obsługa klienta i dostosowanie się do jego potrzeb. Podając informacje o sobie,  użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do wymienionych poniżej celów:

 

 1. zapewnić towary, usługi i precyzyjną obsługę klienta;

 

 1. ulepszać, dostosowywać i oceniać nasze produkty, usługi, treści i reklamy;

 

 

 1. w oparciu o preferencje komunikacyjne, informować o naszych usługach, aktualizacjach i ofertach promocyjnych;

 

 1. zapobiegać faktycznym lub potencjalnym działaniom zakazanym, autoryzowanym lub nielegalnym;

 

 

 1. oceniać wszelkie problemy, starać się rozwiązywać spory i pobierać opłaty;

 

 1. porównywać i weryfikować informacje pod kątem ich dokładności.

 

 

 1.  Pliki cookie - Czym one są i dlaczego są używane?

 

Używamy plików ,,cookies”, czyli małych plików umieszczanych na dysku twardym użytkownika. Na stronie internetowej pomagają one dostosować nasze produkty i usługi, zapewniają lepszą prezentację i reklamę, określają naszą skuteczność, oceniają ruch sieciowy i zapewniają lepsze wrażenia dla klienta. Niektóre funkcje na naszej stronie internetowej są dostępne tylko za pomocą plików cookie, które pomagają zidentyfikować użytkownika i utrzymać jego status zalogowania. Należy pamiętać, że na niektórych stronach internetowych, na które nie mamy wpływu, mogą występować pliki cookie pochodzące od osób trzecich. Należy również pamiętać o możliwości odrzucenia plików cookie, jeśli opcje na to pozwalają. Może to jednak zakłócać korzystanie z naszej strony internetowej lub oferowanych usług. Ponadto większość plików cookie to ,,cookies sesyjne”, co oznacza, że są one usuwane z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji.

 

 

VII. Udostępnianie przez nas danych osobowych użytkownika.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych, egzekwowania naszych zasad lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich. Informacje takie będą ujawniane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które mogą wymagać wezwania, nakazu sądowego lub podobnej procedury prawnej, z wyjątkiem sytuacji,  gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie informacji jest niezbędne do zapobieżenia bezpośredniej szkodzie fizycznej lub stracie finansowej lub do zgłoszenia podejrzewanej nielegalnej działalności.

 

Możemy również udostępnić dane osobowe użytkownika jednemu z kilka poniższych podmiotów:

 

 1. naszym kościołom lokalnym i/lub satelitarnym;

 

 1. usługodawcom kontraktowym, którzy pomagają w naszych działaniach lub w dostarczaniu towarów lub usług, takich jak inkaso rachunków, płatności kartą kredytową lub dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych.

 

 1. organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym, w odniesieniu do dochodzenia karnego lub dochodzenia w sprawie innych domniemanych nielegalnych działań. Ujawnimy informacje istotne dla dochodzenia, takie jak imię i nazwisko, tożsamość, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historię identyfikatora użytkownika, adres IP lub skargi dotyczące oszustw.

 

 1. innym patrolom, do których użytkownik prosi nas o przesłanie swoich danych lub,  o których został powiadomiony, i na które wyraża zgodę podczas korzystania z konkretnej usługi.

 

 1. zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, e-maila i mediów społecznościowych, aby umożliwić im pomoc w dostarczaniu towarów i/lub usług i/lub interaktywną komunikację z użytkownikiem.

 

 1. innym podmiotom gospodarczym, z którymi możliwa jest wzajemna współpraca.

 

 

VIII.  Zagadnienia marketingowe.

 

Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych użytkownika osobom  trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Możemy jednak łączyć informacje o użytkowniku z innymi informacjami uzyskanymi od różnych firm w celu spersonalizowania i/lub udoskonalenia naszych produktów, usług, reklamy lub treści.

 

IX.      Zamieszczanie informacji lub wstawianie komentarzy na stronie internetowej   KBM Media.

 

Informujemy, że w przypadku zamieszczenia informacji lub komentarzy na stronie internetowej KBM ze współdzielonego komputera znajdującego się w lokalizacji handlowej oferującej połączenia internetowe (np. kawiarenka internetowa), informacje o użytkowniku, takie jak aktywność lub identyfikator użytkownika, mogą być widoczne dla innych osób.  W związku z tym użytkownik musi podjąć ostrożne działania, aby w razie potrzeby zapobiec ujawnieniu jego danych osobowych.

 

W odniesieniu do zamieszczania postów na KBM Media lub komentarzy (np. na forach użytkowników) należy pamiętać, że KBM zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zamieszczania postów anonimowych lub zamieszczania ich wyłącznie po zalogowaniu. KBM zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy, w szczególności jeśli stanowią one reklamę, zaproszenie lub spam, jeśli są nieodpowiednie, nieistotne, oszczercze, zniesławiające, obraźliwe, grożące, nękające, pornograficzne, wprowadzające w błąd, fałszywe, naruszające prawo cywilne lub karne, lub zachęcające innych do naruszania jakiegokolwiek prawa cywilnego lub karnego, lub jeśli KBM uważa, że takie komentarze są nieodpowiednie.

 

If you choose to post items on KBM Media, or if you leave comments (e.g., in user forums), you retain ownership of any postings or comments that you make.  KBM expressly disclaims any ownership in or liability from any such postings or comments that you choose to make.  By posting items or leaving comments, you agree to indemnify and hold KBM harmless from any and all liability that may result from your postings or comments.

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się opublikować elementy lub komentarze (na forach użytkowników) na KBM Media, tym samym zachowa on prawo własności do osobistych komentarzy czy tekstów i poniesie on pełną odpowiedzialność za każdy swój wpis,  jaki opublikował. KBM wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu takich ogłoszeń lub komentarzy, które użytkownik zdecyduje się zamieścić. Publikując pozycje lub pozostawiając komentarze, użytkownik zgadza się zwolnić KBM z wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z opublikowanych przez niego wpisów lub komentarzy.

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się zamieszczać elementy na stronie internetowej KBM i wstawi komentarze (np. na forach użytkowników), i kiedy KBM przyzna mu niedwołalne, niewyłączne, nieograniczone, nieodpłatne prawo i licencję na edytowanie, poprawianie, publikowanie i ponowne zamieszczanie komentarzy oraz na przechowywanie, używanie, przesyłanie, wyświetlanie, publikowanie, powielanie i rozpowszechnianie komentarzy w dowolnym formacie na stronie, wtedy użytkownik zgadza się z tym, że wszystkie jego posty nie są poufne i mogą być udostępniane innym osobom. W związku z tym, użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji uzyskanych od stron trzecich ani informacji udostępnionych stronom trzecim, których nie chce udostępniać innym stronom.

 

X.       Kodeks postępowania.

 

Korzystając z dostępu do strony KBM Media oraz korzystając z możliwości zamieszczania materiałów i komentarzy, użytkownik wyraża zgodę na nie podejmowanie żadnych z poniższych działań:

 

 1. Używać KBM Media do celów niezgodnych z prawem lub zakazanych przez niniejsze zasady.

 

 1. Korzystać ze strony w celu zniszczenia, przeciążenia, uszkodzenia KBM Media lub utrudnianie osobom trzecim w korzystaniu z KBM Media.

 

 

 1. Uzyskiwać lub próbować uzyskać jakichkolwiek materiałów lub informacji, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane za pośrednictwem KBM Media.

 

 

 1. Podszywać się i podawać się pod inną osobę czy podmiot lub informować,  że wykorzystanie i zamieszczanie komentarzy lub materiałów na KBM Media  jest zatwierdzone lub zaakceptowane przez ASC.

 

 

 

 1. Przesyłania, zamieszczania, rozpowszechniania, dystrybucji, reprodukowania, publikowania lub ponownego publikowania, bezpośrednio lub pośrednio (zwanego ,,Post lub Przekazywanie”) jakichkolwiek treści lub informacji, w tym między innymi danych, artykułów, komunikatów, porad, zaleceń, recenzji, opinii, wiadomości, oprogramowań, języków, katalogów, przewodników, tekstów, grafiki, zdjęć, ilustracji, logotypów, klipów dźwiękowych, obrazów, oświadczeń, komentarzy, kodów lub jakichkolwiek innych treści dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy są one w jakimkolwiek medium (wszystkie zwane ,,Treścią”), które są w jakikolwiek sposób (i) niezgodne z prawem, które  naruszają  lub mogą naruszać lokalnie prawa stanowe lub federalne, państwowe, przepisy, regulaminy, lub prowadzą  do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, lub które zachęcają lub popierają  którekolwiek z powyższych, lub (i) które są obraźliwe lub naruszają prawa lub wrażliwość innych osób lub podmiotów, lub (i) są w inny sposób niewłaściwe lub nie do zaakceptowania przez KBM (wszystkie powyższe kwestie zwane ,,Zabronione treści”), treści oszczercze, zniesławiające, oszukańcze, fałszywe, wprowadzające w błąd, grożące,  nękające, obraźliwe, szkodliwe, złośliwe, niegrzeczne, nienawistne, rasistowskie, seksistowskie, dyskryminacyjne, obsceniczne, pornograficzne, profanumeryczne, wulgarne, nieprzyzwoite, prymitywne lub w jakikolwiek sposób budzące sprzeciw;

 

 1. Publikowania lub transmitowania jakichkolwiek treści, które w niewłaściwy sposób ujawniają informacje osobowe lub prywatne naruszające prywatność, jawność lub prawa autorskie i prawa własności jakiejkolwiek osoby, w tym, ale nie wyłącznie, klienta lub użytkownika KBM Media ;

 

 

 1. Publikowania lub przesyłania jakiejkolwiek zawartości, która zawiera lub może zawierać destrukcyjną, zakłócającą, uszkadzającą, skażającą lub szkodliwą jakość lub funkcję, w tym wirusy i tzw. Konie Trojańskie;

 

 

 

 1. Publikowania lub transmitowania jakichkolwiek treści, które naruszają lub mogą naruszać prawa lub interesy KBM, KBM Media lub interesy innych klientów lub użytkowników KBM Media, w tym między innymi niedopuszczalnego publikowania lub transmitowania, chronionych prawem autorskim lub w inny sposób chronionych tekstów, obrazów, programów, tajemnic handlowych, informacji poufnych lub zastrzeżonych, własności intelektualnej lub znaków towarowych lub usługowych;

 

 

 1. Wysyłania lub przekazywania wszelkich próśb lub petycji związanych z  działaniami politycznymi, w tym głosowaniami, łańcuchami korespondencji, schematami lub układami piramidy, możliwościami inwestycyjnymi lub  sprzedażą papierów wartościowych;

 

 1. Przesyłania lub publikowania treści o charakterze reklamowym,

                        promocyjnym, komercyjnym, ofert związanych z zamiarem sprzedaży,

                        wynajmu, dzierżawy lub wynajmu treści dla celów komercyjnych.

 

 

 1. Zamieszczania lub transmitowania treści zawierających wszelkie prośby  lub możliwości udziału w konkursach lub loteriach.

 

XI.     Ochrona informacji o koncie.

 

KBM może wymagać użycia hasła i/lub informacji identyfikujących użytkownika w celu korzystania z KBM Media lub zamawiania produktów w KBM. Jeśli tak, to należy użyć unikalnych cyfr, liter i/lub znaków specjalnych, aby utworzyć odrębny identyfikator użytkownika i hasło. Nie należy ujawniać tych informacji osobom trzecim. W przypadku ujawnienia tych informacji należy pamiętać, że użytkownik, i tylko użytkownik odpowiedzialny jest za swoje działania związane z kontem swoich danych, jak i za wszystkie działania podejmowane w jego imieniu. W przypadku utraty kontroli nad swoim identyfikatorem użytkownika i hasłem może dojść do utraty kontroli nad danymi osobowymi  i może podlegać prawnie wiążącym działaniom podjętym w imieniu użytkownika. W związku z tym, jeśli z jakiegoś powodu hasło zostało  naruszone, należy natychmiast zmienić hasło i w razie potrzeby powiadomić KBM.

 

 

 

XII.     Dostęp do danych osobowych użytkownika i ich poprawianie.

 

 

Większość danych osobowych można przeglądać i zmieniać, logując się na KBM i uzyskując dostęp do konta. Zazwyczaj nie modyfikujemy danych osobowych  użytkownika,  gdyż użytkownik odpowiedzialny jest sam za swoje konto, a nam z kolei trudno jest zweryfikować tożsamość użytkownika w online. KBM Online Faith Groups pozwala uprzywilejowanym użytkownikom na edycję danych osobowych innych kont, a w przypadku ich zmiany lub niedokładności,  na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za aktualizację danych osobowych. Na żądanie użytkownika konto zostanie zamknięte, a jego dane osobowe usunięte z widoku  tak szybko,  jak to możliwe, w oparciu o zasady działalności konta i zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy zatrzymać dane osobowe z zamkniętych kont w celu zachowania zgodności z prawem, pobierać należne nam opłaty, rozwiązywać spory, badać problemy, zapobiegać oszustwom, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze prawa i podejmować inne działania zgodnie z prawem.

 

 

XIII.   Kwestie bezpieczeństwa.

 

 

Informacje o użytkowniku są przechowywane na naszych serwerach znajdujących się w USA i mogą być również przechowywane i przetwarzane w USA, Europie lub innym kraju, w którym KBM utrzymuje swoje oddziały, podmioty stowarzyszone lub usługodawców. Dane osobowe traktujemy jako majątek podlegający ochronie. Używamy narzędzi takich jak szyfrowania, hasła i identyfikatory użytkowników w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem. Jednakże osoby trzecie mogą bezprawnie przechwytywać lub uzyskiwać dostęp do transmisji lub prywatnej komunikacji. Dlatego nie możemy obiecać użytkownikowi pełnej ochrony danych osobowych. Użytkownik  również nie powinien oczekiwać, że jego dane osobowe lub komunikaty pozostaną zawsze prywatne.

 

 

XIV.   Ujawnianie informacji osobom trzecim.

 

Jak określono w niniejszej polityce, prywatność dotyczy wyłącznie wykorzystywania i ujawniania informacji gromadzonych od użytkownika oraz wykorzystywania przez użytkownika informacji KBM i/lub KBM Media. Jeśli użytkownik zdecyduje się ujawnić swoje dane innym osobom, KBM nie ma i nie może mieć wpływu  na politykę prywatności stron trzecich. Ujawnianie takich informacji stronom trzecim może podlegać innym zasadom.  W związku z tym należy dokładnie rozważyć temat związany z ujawnieniem swoich danych innym osobom.

 

 

XV.      Tarcza Ochronna prywatności.

KBM samocertyfikuje zgodność z Tarczą Ochronną UE-USA w Departamencie Handlu w USA.  KBM jest zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 95/46/EC o ochronie danych osobowych,  jak określono przez Unię Europejską w odnosieniu do gromadzenia, wykorzystywania i zatrzymywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej  i Szwajcarii. KBM potwierdziło, że spełnia wymogi dotyczące zawiadamiania, wyboru dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania prawa.

 

 

XVI.     GDPR.  Więcej informacji na temat naszego podejścia do GDPR można znaleźć na naszej dedykowanej stronie.

XVII.  Zagadnienia ogólne.

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień z niniejszej Polityki Prywatności zostanie uznane przez Sąd właściwej jurysdykcji za niezgodne z prawem, to postanowienie to zostanie usunięte, a pozostała część regulaminu pozostanie w mocy prawa. Jeżeli jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszej Polityce Prywatności zostanie z jakiegoś powodu uznane za zbyt szerokie, wówczas należy je interpretować poprzez zmianę, ograniczenie i/lub uproszczenie w taki sposób, aby było ono wykonalne zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

Korzystając ze strony internetowej KBM Media i z jej usług, użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów między nim a KBM (sporów, wynikających z niniejszej Polityki Prywatności lub z nią związanych) miasto Detroit w stanie Michigan, USA jest wyłączną jurysdykcją i miejscem rozstrzygania takich sporów. Cała dokumentacja danych osobowych użytkownika przesłana zostanie do jurysdykcji miasta Detroit, USA.

 

Możemy wprowadzać zmiany do regulaminu niniejszej Polityki Prywatności. Wszystkie zmienione warunki automatycznie wchodzą w życie nie później niż trzydzieści  (30) dni po ich pierwszym zamieszczeniu na stronie internetowej KBM.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018